13 tips för att förhindra snatteri

Fredrik Stalebrant
Posted by Fredrik Stalebrant
Find me on: LinkedIn

Snatterier kostar detaljhandlare i landet miljarder årligen. Här är 13 snabba tips för butiksägare och handlare som vill tackla problemen med stöld och svinn.


1. Träna personalen att känna igen ett misstänkt beteende

Ge personalens vägledning i hur man upptäcker snattare och hur man skiljer mellan ett normalt och ett misstänkt beteende.

Misstänkt beteende innebär:

  • Spenderar mer tid på att titta på personalen än att handla
  • Tar med flera saker i omklädningsrummet, men går ut med bara med en
  • Driver omkring planlöst, ser nervös ut och undviker ögonkontakt

2. Använd tydliga skyltar

Använd skyltar som visar vilka förebyggande åtgärder som är på plats och som avskräcker från butikssnatteri från första början.
 
video-övervakningsskylt.png
Använd också skyltar för att visa din butiks policy för att hantera snattare och det maximala straffet som en snattare kan få.
 
 
 

3. Eliminera dålig översikt i butiken

Optimera butikens utformning och installera speglar i delar där sikten är skymd eller dold.
Se till att det finns tillräckligt med belysning i hela butiken.
 
snatteri-spegel.jpg 
 
 

4. Undvik höga varuhyllor

Höga varuhyllor som ställs längs gångarna skymmer personalens sikt och försvårar möjligheten att se potentiella snattare. Placera istället de höga ställen längs väggarna.
 
 
 

5. Använd elektroniska varularm

Larmbrickor och varularmsystem är idealiska för att förhindra snatterier.
 
larmbågar.jpg
  • En larmbricka/larmetikett fästs på ett klädesplagg eller vara
  • Vid köp tas larmbrickan bort och är det en larmetiketten så inaktiveras den
  • Om larmbrickan/larmetiketten inte har tagits bort eller avaktiverats när föremålet tas ut ur affären, ger larmbågarna vid utgången ifrån sig ett larm
 
 

6. Uppmärksamma varje kund

Se till att personalen är synlig och uppmärksam. Genom att hälsa på varje besökare när de kommer in i butiken, gör man dem uppmärksamma på att en anställd är medveten om deras närvaro.

Snattare tenderar att undvika butiker med uppmärksam personal.
 
 
 

7. Håll butiken välorganiserad

En ren och välorganiserad butik signalerar att det finns koll och kontroll vilket avskräcker snattare.
 
 
 

8. Installera kameraövervakning

Kameraövervakning är ett användbart verktyg för att förebygga och upptäcka butiksstöld.
 
övervakningskamera-detaljhandel.jpg
  • Det är viktigt att kameran är av tillräcklig bra kvalitet, eftersom suddiga och oklara bilder inte kan användas senare som bevis
  • Rådfråga alltid en expert på området eftersom lagstiftningen om kameraövervakning är komplex och ändras regelbundet
  • Kunderna måste vara medvetna om kameror används i butiken, så skylta tydlig
 
 

9. Tillträdeskontroll till lagret

Låt inte snattare komma in på lagret. Använd tillträdeskontroll för att skydda de delar av butiken som inte kunder får vistas i.
 
tillträdeskontroll-fingeravtrycksläsare.jpg
Endast personer med rätt behörighet kommer då att få tillträde. Det finns en hel rad olika identifieringsmetoder som kan användas; kort, taggar, PIN-koder eller biometriska data såsom fingeravtryck.
 
 
 

10. Upprätthåll personaltätheten

Sprid ut raster och luncher butikspersonalen emellan men försök se till att ingen jobbar ensam.
 
 
 

11. Var uppmärksam på vanliga snatteri-metoder

Snattare försöker ofta att gömma varor så håll koll på platser där föremål snabbt kan gömmas.
De mest populära gömställena är under kläder, i handväskor, i barnvagnar och i paraplyer.
 
förhindra-snatteri.jpg
 

12. Säkra entrén

Skydda öppna och obevakade ingångar till din butik med entrégrindar.
De tillåter passage in i butiken, men hindrar snattare från att gå tillbaka ut genom ingången med stulna varor.
 
speedstile-entregrind-detaljhandel.gif
 
 

13. Prata med dina grannbutiker

Konsultera med de andra butikerna runt omkring dig och hör vilka tips de kan ge dig baserat på deras erfarenhet. 
 
Hur santteri kan förhindras
 
Topics: Detaljhandel

Prenumerera här!

Senaste inläggen