4 saker att tänka på när du väljer företagslarm

Åsa Tjörngren
Posted by Åsa Tjörngren
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Ett larm ska inte bara upptäcka inbrott, utan även förebygga med larmdekaler som avskräcker potentiella förövare. Om ett inbrottsförsök ändå sker säkerställer larmet att det upptäcks så fort som möjligt och förkortar tiden förövaren har på sig med hjälp av sirener, ljus m.m.

Innan du väljer företagslarm bör du veta vilka krav du ska ställa på anläggningen och det företag du anlitar. Därför har branschorganisationen SäkerhetsBranschen tagit fram fyra betydande punkter att gå igenom när du ska köpa larm.

1. Gör en säkerhetsanalys

Börja med att göra en säkerhetsanalys för att säkerställa på att du får rätt larm för dina behov och krav. Analysen ska svara på följande frågor.

  • Vilka kravställare finns? Exempelvis kan försäkringsbolag eller företaget/verksamheten där larmet ska installeras ha en policy som specificerar kraven.
  • Vilken larmklass i försäkringsnormerna har din verksamhet? Kraven bestämmer larmklass, från klass 1 till klass 4 för de högst ställda kraven. Till företag rekommenderas normalt att använda larmklass 2.
  • Vem ska använda systemet? Och vilka krav ställs på funktion och användarvänlighet?

2. Anlita ett seriöst företag

En mycket viktig del för ett lyckat resultat är att du anlitar en seriös leverantör. Ett bra sätt att säkerställa detta är ta in offerter från SäkerhetsBranschens medlemsföretag. Genom att välja ett företag som är medlem i SäkerhetsBranschen får du en leverantör som lever upp till högt ställda kompetens- och kvalitetskrav som gör att du är i trygga händer. Som kund till ett seriöst och kunnigt företag säkerställer du även att du får den dokumentation du har rätt till; anläggarintyg, skötselinstruktion, anvisningar om åtgärder vid utlöst inbrottslarm, orienteringsritning samt serviceavtal och kontrolljournal. Du kan söka bland SäkerhetsBranschens medlemmar på www.sakerhetsbranschen.se/medlemmar.

3. Se till att  produkterna är certifierade

Produkterna som din leverantör använder bör vara certifierade och godkända enligt gällande regelverk, som tagits fram av försäkringsbolagen och utfärdas av Svensk Brand-och Säkerhets Certifiering (SBSC). Att chansa med oprövade produkter kan stå dig dyrt.

4. Larmet ska vara kopplat till en larmcentral

Ett bra larmsystem som installeras fackmannamässigt är inte en fullständig lösning om inte anläggningen ansluts till en larmcentral som är bemannad dygnet runt. Larmcentralens operatörer hanterar inkommande larm och ser till att rätt åtgärd vidtas i händelse av larm.

larmcentral.jpg

Genom att välja en certifierad larmcentral vet du att den uppfyller branschens höga krav på driftsäkerhet och att de som hanterar inkomna larm har korrekt utbildning och rätt kompetens.

I anläggningar med larmklasskrav måste larmet alltid vara kopplat mot en larmcentral. Med dekaler som visar att larmet är uppkopplat mot en larmcentral får du dessutom ytterligare avskräckande effekt på potentiella förövare.

dekal-larm-med-atgard.jpg

Källa: Köpa larm, en skrift från SäkerhetsBranschen

SäkerhetsBranschen är en organisation med cirka 140 medlemsföretag som tillsammans svarar för ca 70 procent av försäljningen av varor och tjänster på den svenska marknaden. SäkerhetsBranschen samlar aktörer inom säkerhet för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

 

Läs mer om lösningar för företagslarm

Prenumerera här!

Senaste inläggen