5 fördelar med sluten kontanthantering på bensinstationer

Thomas Wahlman
Posted by Thomas Wahlman
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Att hantera kontanter på bensinstationer innebär en ökad säkerhetsrisk och extra kostnader. Ett slutet kontanthanteringssystem kan hjälpa till att ta itu med detta och även andra utmaningar.

Läs om hur rån och stöld kan minimeras på bensinstationer, klicka här

 

5 fördelar med sluten kontanthantering på bensinstationer

1. Säkerhet

2. Kostnadsbesparingar

3. Kundkontakt

4. Hygien

5. Effektivitet

Bränsle och mat - den moderna affären

Drivmedelsstationer kan inte längre förlita sig på att enbart sälja bränsle. Enligt bizfluent tjänar bensinstationerna i USA för lite pengar på bränslet och behöver erbjuda ytterligare tjänster för att överhuvudtaget gå med vinst.

"Krympande vinstmarginaler och ökad konkurrens betyder att bensinstationer inte kan överleva bara genom att sälja drivmedel"

Detta har lett till en ökning av bensinstationer som har närlivs för att stärka resultatet. USA: s nationella förening för närbutiker rapporterar till exempel att fyra av fem bensinstationer i landet har någon form av butik.

sluten-kontanthanteirng-bensinstationer

Kostnaden för kontanthantering

Andelen kunder som spenderar pengar på mat och dryck utöver tankning har ökat dramatiskt under åren. Och även om betalningsalternativen ändras och många numer betalar med kort, kommer kontantbetalning fortfarande ske en tid framöver.

Ett traditionellt kassaregister kan vara relativt billigt att köpa men dyrt i drift och medför onödiga säkerhetsrisker. Ett slutet kontanthanteringssystem garanterar emellertid att kontanterna aldrig exponeras och har stor inverkan på effektiviteten i hanteringen av kontanterna.

Här är fem viktiga fördelar med sluten kontanthantering för bensinstationer.

 

1. Säkerhet 

Genom att använda ett slutet kontanthanteringssystem skapar du en säker miljö för både din personal och dina kunder.

Jämfört med en traditionell kassa kan ingen enkelt komma åt kontanterna eftersom de är säkrade i systemet. Detta har visat sig minska rån och internt bedrägeri markant.

Dessutom gör en säker arbetsplats det enklare att rekrytera ny personal och anställda behöver inte bära ansvaret för uppräkningen av kontanterna.

sluten-kontanthantering-bensinstation-säkerhet

Kontanter som är säkrade ger också följande fördelar:

  • Utökad öppningstid i butiken utan att behöva använda säkerhetslucka
  • Personalen kan lämna kassan obevakad för att hjälpa kunderna i affären

 

2. Kostnadsbesparingar

Genom att automatisera hela kontanthanteringsprocessen sparar handlaren administrativa kostnader.

Att räkna pengar manuellt ger ofta upphov till kassadifferenser och att försöka spåra dessa är ett tidskrävande och dyrt jobb.

Eftersom slutna kontanthanteringssystem har en effektiv och felfri noggrannhet, elimineras kassadifferenser helt och hållet. Till följd av detta upplever bensinstationerna en markant minskning av tidsåtgången för hantering av kontanterna.

 

 

 

3. Kundkontakt

sluten-kontanthantering-bensinstation-kundkontakt
Med manuell kontanthantering utgör kostnaden inte bara de timmar som anställda spenderar på att räkna pengar och spåra kassadifferenser, utan också den tid personalen förlorar med kunden.

Bensinstationer fokuserar på bekvämlighet, komfort och kvalitet lika mycket som andra butiker. Bra service är centralt och chefer vill att personalen ska ägna tid åt kunden - inte åt att räkna pengar.

Ett slutet kontanthanteringssystem automatiserar alla backoffice-funktioner, från förberedelser av växelkassan till uppräkning av dagskassan i slutet av arbetsdagen. Detta gör det möjligt för personalen att spendera mer tid med att interagera med kunden istället för att hantera transaktioner.

 

 

4. Hygien

Kontanter på en bensinstation ger också utmaningar sett ur ett hygienperspektiv, särskilt när färska varor som smörgåsar, snabbmat eller fruktjuicer säljs.

Mynt och sedlar är notoriskt smutsiga och personal har sällan tid eller lust att tvätta händerna mellan kunderna.

Ett slutet kontanthanteringssystem kan konfigureras som självbetjäningsenheter, så att kunderna lägger i mynt eller sedlar själva och deras växel kommer automatiskt. Det betyder att personalen inte ens behöver röra kontanterna och kunderna kan vara säkra på att en bra livsmedelshygien upprätthålls.

sluten-kontanthantering-bensinstation-självbetjäning

5. Effektivitet

Drivmedelsstationer med ett slutet kontanthanteringssystem ökar effektiviteten genom att spara tid på processerna kring kontanthanteringen så som uppräkning och avstämning.

Personalen har ingen personlig kassalåda under arbetsdagen och kan därmed flexibelt utnyttjas på butiksgolvet. Och vid stängningsdags behöver man inte manuellt räkna dagskassan - en process som ofta drabbas av felräkningar och som ofta kräver en chef för kontroll.

Ett slutet kontanthanteringssystem gör mer än att automatisera befintliga affärsprocesser, det förbättrar dem också. Betalningssystemet är kopplat till POS-systemet och kontanthanteringsprogrammet ger direkt inblick i kassaflödet.

Minska kostnaderna för kontanthantering

Läs mer:

Referenser:

The Average Annual Income of a Gas Station, bizfluent
Everything you need to know about opening a petrol station franchise in South Africa – including costs, BusinessTech
Selling America’s Fuel, NACS

Prenumerera här!

Senaste inläggen