6 steg till rätt entrésystem för ditt kontor

Frank Engqvist
Posted by Frank Engqvist
Find me on: LinkedIn

Här är de sex främsta faktorerna som bör övervägas när beslut om entrésäkerhet till kontorsbyggnader ska fattas.

6 steg till att välja rätt entrésystem till ditt kontor

1. Säkerhet

2. Flödeshastighet

3. Design

4. Avkastning på investering (ROI)

5. Trygghet

6. Utbildning

 6-steg-till-rätt-entresystem.jpg

1. Säkerhet

Se till att du inte bara förstår den fysiska säkerheten som ett entrésystem ger utan också detekteringsfunktionerna som de erbjuder.
 
Fråga din säkerhetsleverantör följande frågor:

 • Finns det sensorer som ser till att bara en person passerar och som förhindrar medsmitning (tailgating) och medveten medsmitning (piggybacking)?
 • Finns det funktioner för anti-passback? Innebär att behörig person som öppnat entrégrinden inte kan backa tillbaka för att släppa in obehörig person.
 • I vilken utsträckning kan olika system för tillträdeskontroll integreras?

2. Flödeshastighet

Flödeshastigheten mäter hur många personer som kan passera genom ett entrésystem på en minut. Ta reda på vad toppflödet är för din byggnad och be om en lösning som är tillförlitlig nog för att hantera den nivån av genomströmning.
 
Att möta både kraven på säkerhet och flödesbehov är ofta en balansgång eftersom ju högre säkerhet desto lägre genomströmning. Så analysera de flödesmönster som är specifika för din kontorsbyggnad så du i slutändan får rätt mix.
 
Fråga dig själv följande frågor:

 • När är flödeshastigheten hög respektive låg under en vanlig arbetsdag?
 • Behöver jag ha dubbelriktad passage?
 • Hur ger jag tillträde och stoppar tillträde för passage av stora objekt?

 

3. Design

Entrésäkerhetssystemet bör komplettera den övergripande designen på kontorsbyggnaden, inte störa den, så leta efter en entrélösning där designen kan anpassas.
 
En 3D-konfigurator är ett utmärkt verktyg för att ge dig en verklig bild av den arkitektoniska påverkan som ett entrésystem kommer att ha samt också låta dig testa olika alternativ.
 
Fråga din säkerhetsleverantör följande frågor:
 
 • Vilka delar är anpassningsbara och vilka är standard?
 • Vilka efterbehandlingsalternativ finns det när det gäller material och färg?
 • Finns det ljuseffekter?
 • Hur stor yta tar entrélösningen i anspråk?
 

entresäkerhet-design-3D.png
 
 

4. Avkastning på investering

Fråga din säkerhetsleverantör om en ROI-beräkning. Denna tar hänsyn till den initiala kostnaden för entrésystemet gentemot de potentiella besparingarna från något av följande:

 • Lång produktlivscykel
 • Drifttid och tillförlitlighet till lösningen
 • Energieffektivitet
 • Ersättning eller minskning av personalens närvaro
 
 

5. Trygghet

Det är viktigt att din entrélösning är säker och trygg för personal och besökare att använda samt uppfyller alla nödvändiga standarder.
 
Fråga din säkerhetsleverantör följande frågor:

 • Är lösningen förenlig med lokala bestämmelser?
 • Har det en säker evakuering vid nödsituation?
 • Finns det anti-panikalternativ, dvs möjlighet att manuellt öppna entrégrindarna för utrymning?
 
 

6. Utbildning

När entrélösningen väl är installerat är det viktigt att personalen får en teknisk och en operativ utbildning i hur entrésystemet fungerar.
 
Tänk på entrésystemets komplexitet och hur lätt det är för personalen att lära sig hur man använder det. Om det är en ny typ av system som personal inte är bekant med sedan tidigare, behövs mer tid för utbildning.
 
Fråga din säkerhetsleverantör följande frågor:

 • Ger du teknisk utbildning?
 • Ger du instruktioner så att personalen kan hjälpa slutanvändaren?
 • Erbjuder du utbildning online eller i klassrum?

 

 Läs också tidigare blogginlägg om entrésäkerhet:

 

 

Prenumerera här!

Senaste inläggen