7 skäl att välja säkerhetskaruseller

Rasmus Jansson
Posted by Rasmus Jansson
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Säkerhetskaruseller är en populär och mycket effektiv entrélösning för tillträdeskontroll i kommersiella byggnader och högriskanläggningar. Här är 7 skäl till att de skulle kunna vara rätt för dig.

 

säkerhetskaruseller

1. Ett sofistikerat detektionssystem

Säkerhetskaruseller erbjuder en utmärkt en-persons-kontroll (SPD Singel-Person Detection) med hjälp av mycket tillförlitliga sensorer som berättar om mer än en person har kommit in i samma sektion av karuselldörren samtidigt.

Detta förhindrar alla typer medsmitningar vid in- och utpassage, t. ex. medveten medsmitning (piggybacking) och omedveten medsmitning (tailgating). Sensorerna säkerställer också att passage inte sker fel väg, in eller ut.

en-persons-kontroll-säkerhetskarusell

Sensorerna för att upptäcka medsmitning har blivit mer och mer avancerade.

De bästa detektionssystemen är också kalibrerade så att de inte påverkas av en persons storlek, ställningen hos personen står i eller någon som bär mycket och skrymmande bagage.

 

2. Äkta certifierad säkerhet

En säkerhetskarusell förseglar ingången och utgången till olika områden extremt effektivt.

Kontrollera alltid med din säkerhetsleverantör om produkten har rätt certifierat skydd. En bra säkerhetskaruselldörr ska ha ett certifierat skottsäkert skydd och explosionssäkerhet skydd.

Certifieringsstandarder för säkerhetskaruseller
EN 1627  Manuellt attackmotstånd — graderas i motståndsklasser (RC)
EN 1063  Skottsäkerhet för glas (BR)
EN 16005  Säkerhet för allmänt bruk (se punkt 7 nedan)


Se till att det är legitim produktcertifiering och inte bara ett testlab-certifikat. Den levererade produkten ska vara certifierad av ett ackrediterad certifieringsorgan (t.ex. ICIM) och bör ha ett godkänt produktcertifikat. Certifikatet bör också ha ett utgångsdatum. Bristen på ett utgångsdatum är normalt en hint om att intyget inte är korrekt.

 

3. Samtidig in- och utpassering

Vissa modeller av säkerhetskaruseller kan hantera dubbelriktad trafik vilken då kontrolleras elektroniskt. Detta är inte tillgängligt på alla produkter på marknaden, ofta kan karusellen bara hantera antingen inpassering eller utpassering, men inte båda.

Men mer avancerade modeller hanterar både inpassering och utpassering samtidigt, vilket möjliggör större genomströmning.

 

4. En (nästan) oöverträffade flödeshastighet

Av alla olika entrélösningar för kontorsbyggnader, från vändkors till säkerhetsslussar, har säkerhetskaruseller en av de högsta flödeshastigheterna

jämföra-flödeshastighet-entresystem

Med upp till 48 personer per minut har säkerhetskaruseller en hastighet som endast speedgates kan slå.

 

Jämförelseguide - Säkra entrésystem för kontor

5. En design som passar alla byggnader

När det gäller designen finns säkerhetskarusellerna i olika material som möjliggör anpassning efter befintlig interiör.

Detta säkerställer att du kommer att kunna installera en entrélösning som inte bara passar in i den befintliga arkitektoniska utformningen av din byggnad utan också förbättrar den.

BIM-objekt-säkerhetskarusellExempel på en säkerhetskarusell representerad som ett 3D BIM-objekt 

För att underlätta designprocessen kommer de bra säkerhetsleverantörerna att ha sina olika typer av säkerhetskaruseller tillgängliga för nedladdning som BIM-objekt. Ett BIM-objekt (Building Information Modeling) är en 3D-representation av ett byggelement som är kompatibelt för användning i arkitekternas programvara.

 

6. Installation inomhus eller halvt utomhus

En säkerhetskarusell kan installeras i entrén till en byggnad och då med hälften av karusellen utomhus och den andra hälften inomhus, eller också 100% inomhus.

 

7. Tillförlitlig säkerhet

Precis som vilket entrésystem som helst, så bör säkerhetskarusellen vara testad och certifierad enligt gällande säkerhetsstandarder för utrustning för fotgängare.

Den relevanta standarden när det gäller säkerhet för roterande dörrar för allmänt bruk är EN 16005.

Som med alla certifikat, kolla med din säkerhetsleverantör att den produkt du köper uppfyller de korrekta säkerhetskraven.

För mer information om säkerhetskaruseller, välkommen att kontakta våra experter.

Kontakta våra experter

 

Prenumerera här!

Senaste inläggen