8 anledningar till att manuell kontanthantering är kostsam för detaljhandlare

Fredrik Stalebrant
Posted by Fredrik Stalebrant
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Att räkna och hantera kontanter för hand är inte bara en säkerhetsrisk, utan också en grogrund för kostsamma fel. Här är de främsta nackdelarna som detaljhandlare kan uppleva med manuell kontanthantering. nackdelar-med-manuell-kontanthantering.jpg

  1. Risken för kassadifferenser är hög
  2. Uppräkning och kassaavstämning är dyrt med avseende på tid och resurser
  3. Kassadifferenser är svåra och dyra att spåra
  4. Kontanthanteringen är mycket personalintensiv
  5. Risken för interna stölder och bedrägerier är hög
  6. Risken för rån är hög
  7. Butikschefen har ingen översikt online över kontantnivåerna
  8. Hämtningar av värdetransportör måste göras enligt schema oavsett kontantnivåer

Vad är alternativen?

Det finns flera olika alternativ tillgängliga för detaljhandlaren som vill automatisera sin kontanthantering.

kontanthantering-alternativ.jpg

Det finns för- och nackdelar med varje alternativ, så det är bra att noga överväga dem alla innan valet av lösning görs. Ladda ner guiden nedan för en tydlig sammanställning i en jämförelsetabell.

Jämfördelsguide-kontanthanteringssystem

 

Prenumerera här!

Senaste inläggen