9 tips om tillträdeskontroll för kontorsbyggnader

Rasmus Jansson
Posted by Rasmus Jansson
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Effektiva entrélösningar för kontor innebär smidig hantering av tillträdeskontrollen för anställda och besökare. Här är 9 bästa tipsen för säkerhetschefer vad gäller tillträdeskontroll i kommersiella byggnader.

Läs mer om varje område i guiden:  En introduktion till säkra entrélösningar för kontor

1. Automatisk säkerhet

Automatiska grindar för tillträdeskontroll förhindrar obehöriga personer från att ta sig förbi receptionen.

entresäkerhet-kontor

2. Registrering

Se till att det finns en plats där besökare kan registrera sig och där man kan kontrollera deras uppgifter innan de får ett passerkort för att komma in i byggnaden.

 

3. Identifikation

Ett entrésystem bör kunna ställas in så att det kan hantera de relevanta identifieringsmetoder som används i byggnaden.

 entresäkerhet-kontor-identiferingsmetoder

 

4. Flödeshastighet

Ta reda på anläggningens toppflöde och använd ett system som är tillförlitligt nog för att hantera den nivån av genomströmning.

entresäkerhet-kontor-flödeshastighet

5. Säkerhet

Se till att ditt entrésystem uppfyller lokala bestämmelser.

 

6. Design

Ett entrésäkerhetssystem bör förhöja den övergripande designen i en kontorsbyggnad, inte förstöra den, så leta efter en lösning där designen kan anpassas.

entre-kontor-design

7. Avkastning på investering

Be din säkerhetsleverantör om en ROI-beräkning som tar hänsyn till produktlivscykel, drifttid och energieffektivitet.

entresäkerhet-roi

8. Organisation

Se till att ha en reception där det är ordning och reda, och därmed enkelt att söka av och där främmande föremål inte kan döljas så lätt.

entre-kontor-organiserat

9. Utbildning

Säkerställ att all relevant personal förstår säkerhetsprocedurerna i området och vet hur de ska bete sig i en nödsituation.

En introduktion till säkra entrélösningar för kontor

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera här!

Senaste inläggen