Avskräcka, fördröja, försvara - 3 steg till bättre säkerhet för byggnader

Rasmus Jansson
Posted by Rasmus Jansson
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Oförutsägbarheten med dagens hot gör att säkerhetsexperterna måste ompröva sina uppfattningar om hur en byggnad eller anläggning bäst skyddas. Det här blogginlägget tar upp hur säkerhetsansvariga kan förbli förberedda för dessa hot.

 
 
I dag anses många fler typer av byggnader vara sårbara och i behov av högre säkerhetsnivåer. Dessa sträcker sig från såväl kritisk infrastruktur som kraftverk och datacenter till kontorsbyggnader samt offentliga byggnader där det finns stora flöden av människor.
 
 

Skapa en tydlig säkerhetsstrategi

En byggnads skydd är en kombination av fysiskt skydd som är kopplade till elektronisk säkerhet, såsom biometriska system och intrångsdetektering. Men framgången med moderna säkerhetssystem beror i stor utsträckning på infrastruktur och beredskap.

Vilket tillvägagångssättet som används på en specifik anläggning styrs av följande faktorer:
 
  • Typ av aktivitet som utförs där
  • Omgivningen
  • Reaktionskapaciteten hos räddningstjänsten
  • Den potentiella effekten av en attack
  • I vilken utsträckning flödet av varor och personer kan kontrolleras

Avskräcka, fördröja och försvara

För att ha bättre säkerhet för byggnader och förbli förberedd, är ett upplägg bestående av olika lager/zoner ett smart sätt.

Lagren/zonerna kompletterar varandra, först handlar det om att motverka ett hot och sedan att minimera konsekvenserna om hotet blir verklighet.

Detta tillvägagångssätt kan delas upp i tre nyckelområden - avskräcka, fördröja och försvara.

1. Avskräcka

Avskräckning är den perfekta lösningen. Det kan visa sig särskilt effektivt när man bekämpar oerfarna ensamvargar som lättare avskräckas av de uppenbara utmaningarna med att attackera en anläggning.

Avskräckande delar av skyddet kan vara fysiska (grindar) eller mer psykologiska (kameraövervakning), som båda tjänar samma syfte - att visa att anläggningen är skyddad.

säkerhetssluss

Ett mer omfattande alternativ är att ha tillträdeskontroll, lösningar som skyddar människor och byggnader genom att reglera vem som kan komma in var. Olika entrélösningar passar olika anläggningar, speedgates (snabbslussar) är lämpliga för områden med hög trafik där många personer måste passera snabbt, medan i högriskanläggningar som kräver högre säkerhet passar säkerhetsslussar bättre men tar lite längre tid att passera igenom.

2. Fördröja

Om de avskräckande åtgärderna inte fungerar är nästa steg att göra en attack så svår som möjligt. Detta ger personal, civilpersoner och räddningstjänst mer tid att reagera, svara och evakuera området.

Än en gång fungerar tillträdeskontrollen väl här, vilket blir ett hinder för tillträde eller hinder för en säker flyktväg för angriparen.

speedgates

Fler alternativ som fördröjer en attack kan vara allt från inbrottssäkra fönster och dörrar i byggnaden till krasch-barriärer på utsidan av byggnaden. Säkerhetsdörrar och skiljeväggar är viktiga, eftersom de blir tuffa hinder för angriparen att ta sig förbi.

3. Försvara

Slutligen så finns de mest kritiska åtgärderna för att skydda de värdefulla objekten inne i byggnaden. Metoden man använder kallas "säkerhetslöken", vilket innebär att man har säkerhet för byggnader i flera olika lager av skydd som ligger likt cirklar runt byggnaden, utifrån och in.

I hjärtat av denna lök sitter de mest omfattande defensiva lösningarna - kassaskåp och valv. Det finns alla möjliga olika alternativ här, inklusive kassaskåp som är både inbrotts- och brandskyddande samt valv som kan stå emot sprängningar och diamantborrar. Den slutgiltiga säkerhetsstrategin kommer definiera vilken nivå av säkerhet som krävs.

En introduktion till säkra entrélösningar för kontor
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenumerera här!

Senaste inläggen