SäkraBloggen: De mest nedladdade säkerhetsguiderna 2018

Åsa Tjörngren
Posted by Åsa Tjörngren
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Det finns många informativa och matnyttiga guider tillgängliga hos SäkraBloggen. Om du råkat missat någon så är här en lista på de mest populära; från hur du väljer rätt kassaskåp, till goda råd vad gäller tillträdeskontroll för byggnader och hur du kan minska kostnaderna för kontanthanteringen i detaljhandeln.

 

Chubbsafes produktkatalog över kassaskåp

Katalogen innehåller vårt kompletta sortiment av skåp; från inbrottsfördröjande skåp, stöldskyddsskåp, arkivskåp, deponeringsskåp och säkerhetsskåp till värdeskåp och brandsäkra dokumentskåp och datamediaskåp.

Du kan läsa om:

 • Hur du hittar rätt skåp
 • Vad innebär det att skåpet är certifierat
 • Vilka olika låsalternativ finns
 • Vilka olika inredningar finns
New call-to-action


Välj rätt kassaskåp till din verksamhet

Guiden hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna vid införskaffande av kassaskåp, värdeskåp, säkerhetsskåp, datamediaskåp eller dokumentskåp, och ger dig tips på vad du ska tänka över när det gäller brand- och stöldskydd av dina värdesaker, kontanter, dokument och datamedia.

Du kan läsa om:

 • Känn din fiende
 • Förstå graderingssystemet
 • Kontrollera att kassaskåpet har rätt certifiering
 • Organisera, övervaka, skydda
 • Köp dig extra tid
 • Prata med ett proffs
 • Hjälp inte inbrottstjuven
Välj rätt kassaskåp för ditt företag

En introduktion till säkra entrélösningar för kontor

Denna guide ger vägledning åt säkerhetsansvariga som vill ha en säker och effektiv tillträdeskontroll i entrén för både medarbetare och besökare till kontorsbyggnaden.

Du kan läsa om:

 • Automatiserad entrésäkerhet
 • Flödeshastighet
 • Design
 • Avkastning på investering (ROI)
 • Utbildning

En introduktion till säkra entrélösningar för kontor

En introduktion till säkra entrélösningar för offentliga byggnader

Denna guide belyser de misstag som ofta görs vad gäller entrésäkerhet och tillträdeskontroll till offentliga byggnader. 

Du kan du läsa om:

 • Dåligt planerad utrullning
 • Felaktiga säkerhetsnivåer
 • Bristande balans mellan hastighet och volym
 • För skrämmande installationer
 • Felaktigt utbildad personal

En introduktion till entrésäkerhet för offentliga byggnader

Jämförelseguide - entrésystem för byggnader

Utforska de olika alternativen för att hantera personflödet av personal och besökare till och från din byggnad.
Den här guiden jämför olika entrésystem för tillträdeskontroll med avseende på fysisk säkerhet, detektering, flödeshastighet och investeringsnivå i syfte att hjälpa dig hitta rätt typ av entrélösning.

Du kan läsa om 6 alternativa entrésystem:

 • Vändkors
 • Entrégrindar
 • Speedgates
 • Rotationsgrindar
 • Säkerhetskaruselldörrar
 • Säkerhetsslussar
Jämförelseguide - Säkra entrésystem för kontor

Minska kostnaderna för kontanthantering

Att hantera kontanter säkert och effektivt är ett stort ansvar för detaljhandeln - och det är ett ansvar som innebär en kostnad. Även om volymen av kontanter är liten, så spelar det ingen roll - kostnaden för att hantera dem är mer eller mindre densamma. Guiden tipsar om fem viktiga områden där det finns en kostnad kopplad till kontanterna och hur den kan minskas:

 • Kostnaden för att ha kontantkassor
 • Kostnaden för misstro
 • Kostnaden för felräkningar
 • Kostnaden för personal
 • Kostnaden för transport
Minska kostnaderna för kontanthantering

Prenumerera här!

Senaste inläggen