Effektiva entrélösningar för tillträdeskontroll på gym

Frank Engqvist
Posted by Frank Engqvist
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Gym och träningscenter måste klara ett stort flöde av passerande medlemmar och det vid olika tider på dygnet. Här är några av de mest effektiva entrésystemen för tillträdeskontroll till den här typen av anläggningar.

Hantera tillträdeskontrollen för medlemmar är en utmaning

Det finns ett antal utmaningar vad gäller tillträdeskontrollen på gym och träningscenter:

  • Hantera konstanta flöden av personer som har olika behörigheter att passera
  • Förhindra att obehöriga inte kommer in, d.v.s  de om inte är medlemmar eller medlemmar som inte har betalt för att använda vissa områden i anläggningen
  • Hitta en entrélösning som kan användas när receptionen är obemannad eller när personalen är upptagen med andra medlemmar
  • Hitta en entrélösning som är hållbar och tillförlitlig nog för att klara ett stadigt flöde av passerande medlemmar

Ett effektivt entrésystem för tillträdeskontroll ska göra det möjligt för personalen att koncentrera sig på att ta hand om sina besökare istället för att ständigt övervaka vem som kommer in och ut ur anläggningen.

Det finns flera typer av entrésystem tillgängliga och i olika säkerhetsnivåer.

Här är en sammanfattning av några av de vanligaste entrélösningarna - med början i de med lägre säkerhet och sedan upp till högsäkerhetslösningar.

 

Vändkors | Säkerhetsnivå: Låg

gym-tillträdeskontoll-låg-säkerhet

Ett vändkors är en enkel, kompakt och kostnadseffektiv entrélösning.

Utan en integrerad kortläsare behöver dock personalen vara närvarande. Medlemmarna visar sitt kort i receptionen och ID kontrolleras innan medlemmen kan passera.

Ett sådan här lösning räknar antalet passager och kan installeras tillsammans med en grind för att också ha tillgång till en bredare passage när så behövs.

Vändkors med hopfällbara grindarmar blir också en fri utrymningsväg vid nödsituationer.

 

Speedgates | Säkerhetsnivå: Medium

gym-tillträdeskontroll-medium-säkerhet

Speedgates har integrerad tillträdeskontroll så att medlemmarna helt enkelt använder sitt medlemskort eller medlemstagg vid passage. Det innebär att entrén nödvändigtvis inte behöver vara bemannad.

Besökare med falska eller ogiltiga medlemskort kommer att stoppas och tidsscheman som förhindrar att samma kort skannas två gånger inom en viss tidsperiod kan ställas in. Detta minskar avsevärt användningen av anläggningen av icke betalande besökare.

Även vid de mest trafikerade tiderna är speedgates ett tillförlitligt sätt att hantera stora personflöden.

 

Rotationsgrindar | Säkerhetsnivå: Hög

gym-tillträdeskontroll-hög-säkerhet

Rotationsgrindar ger en högre säkerhetsnivå än speedgates till gym och idrottsanläggningar där entrén inte är bemannad.

De tillhandahåller fortfarande en snabb och effektiv passage till anläggningen men med nästan ingen risk för att någon kan komma in utan ett giltigt medlemskort.

 

Säkerhetsslussar | Säkerhetsnivå: Mycket hög

gym-tillträdeskontroll-mycket-hög-säkerhet

En säkerhetssluss består av två dörrar som är elektroniskt ihopkopplade så att man inte kan öppna den andra dörren förrän den första har stängts.

Det är en av de säkraste metoderna för tillträdeskontroll och perfekt för obemannade träningscenter eller anläggningar som är öppna 24 timmar om dygnet.

Dörrarna fungerar som en luftsluss, d.v.s en person använder sitt medlemskort för att komma in genom den första dörren som sedan måste stängas bakom hen innan den andra dörren kan öppnas.

Endast en person i taget kan komma in tack vare sensorer som upptäcker hur många som har passerat in genom första dörren.

Jämförelseguide - Säkra entrésystem för kontor

Prenumerera här!

Senaste inläggen