Hur EMP-skydd av servrar fungerar

Rasmus Jansson
Posted by Rasmus Jansson
Find me on: LinkedIn

Skador orsakad av elektromagnetisk puls (EMP) kan ge förödande konsekvenser för IT-system och dess information. Så vad kan säkerhets- och IT-chefer göra för att skydda sig mot detta hot?

 

Hur serverskåp skyddar mot EMP

Genom att montera servrar i speciella säkerhetsskåp kan de skyddas från den permanenta skada som EMP kan orsaka. 

Dessa säkerhetsskåp är en inkapsling som fungerar i princip som en Faraday bur, uppkallad efter en engelsk forskare på 1800-talet - Michael Faraday, som innebär att ett utrymme är avskärmat från elektriska fält och elektromagnetisk strålning genom ett elektriskt ledande hölje.

När ett sådant skåp införskaffas är det viktigt att se till att skåpet är certifierat för EMP-skydd. Det betyder att det är konstruerat så att effekten av strålningen från EMP dämpas till en oskadlig nivå. Även anslutna kablar filtreras mot EMP i fast monterade filter innan de når utrustningen. 

emp-skyddat-säkerhetsskåp.png

Ytterligare fördelar med EMP-skydd av servrar

Säkerhetsskåp eller skåp som blockerar EMP från utsidan har en extra fördel. De förhindrar nämligen också att de elektromagnetiska signalerna som kommer från den elektroniska utrustningen läcker information, de så kallade röjande signalerna (RÖS).

Detta hjälper till i kampen mot industrispionage, så kallad signalspaning - ett sätt att stjäla information genom att på avstånd avlyssna de elektromagnetiska signaler som avges från servrar och datorer.

Signalspaningsskydd var tidigare något som främst försvarsmakter och säkerhetstjänster efterfrågade, men på senare år har behovet av skydd emot signalspaning ökat markant även inom näringslivet.

 

Skador på elektronik och IT-system

electroniskt-kretskort.png

EMP har en förödande effekt på de kretskort vi har i modern elektronik idag.
Alla former av elektronik som inte får det rätta skyddet, kan förstöras av EMP.

När en kraftfull puls passerar genom ett objekt, som en telefon, dator eller server, produceras en ström som stör eller förstör de elektroniska kretsarna. Även lagrad data riskerar gå förlorad.

Dessutom kan också, kraftnätet, telefon, internet och annan infrastruktur som använder ledare av metall komma att skadas av effekterna från EMP, liknande en förödande geomagnetisk storm.

EMP-källor

En elektromagnetisk puls är kortvarig explosion av elektromagnetisk strålning som kan förekomma naturligt eller vara konstgjord.

Naturlig EMP

åska-emp-hot.jpg

  • Blixt/åska
  • Elektrostatisk urladdning - som härrör från två laddade föremål som kommer i kontakt eller är nära varandra.
  • Meteor - kan orsaka en EMP vid sammanstötning med rymdfarkost eller när den passerar jordens atmosfär.
  • Koronamassutstötning (solstorm) - en enorm frisättning av magnetiserad plasma från den yttersta delen av solens atmosfär.

Konstgjord EMP
kärnvapen-emp-hot.jpg

  • Kärnvapen - som en följd av en atombomb eller ett EMP-kärnvapen utformat för att maximera EMP-effekter som det primära sättet att orsaka skador. Vapen tillverkas också som höghöjdsstridsspetsar som är konstruerade för att detoneras och skapa EMP långt ovanför jordens yta med stor spridning.
  • EMP-vapen utan kärnkraft - enheter som skapar EMP utan användning av kärnvapenteknologi.
  • Elledningsvåg - relativ svag men skadar elektronisk utrustning som inte har tillräckligt med skydd.

Källor:

Elektromagnetisk puls (EMP), Wikipedia

Faradays bur, Wikipedia

Nuclear bomb trigger a strange effect that can fry your electrics..., Busniess Insider

Hur skydda servrar och datorer ifrån avlyssning och intrång

Prenumerera här!

Senaste inläggen