Hur serverskåp skyddar din verksamhet från signalspaning

Rasmus Jansson
Posted by Rasmus Jansson
Find me on: LinkedIn

Företag idag är extremt medvetna om vikten av IT-säkerhet och de relaterade hoten, men en aspekt som ofta förbises är risken för fysisk avlyssning av servrar d v s signalspaning.

 

Tekniken som används för att avlyssna de signaler som avges från datorer och servrar blir mer sofistikerad och mer tillgänglig. Resultatet är att företag och myndigheter anser att det är nödvändigt att skydda affärskritisk data i sina IT-system från digital spionage i form av signalspaning.

Vad är signalspaning?

signalspaning-sakra-data

All elektronisk utrustning genererar ett elektromagnetiskt fält och signalspaning innebär i praktiken att dessa fångas upp på avstånd och sedan avkodas informationen som finns i dess innehåll.

Serverskåp som förhindrar avlyssning av röjande signaler (RÖS-skydd/TEMPEST)) utvecklades ursprungligen för användning av militär och försvar men nu har de modernaste serverhallarna denna typ av skydd som standard.

Men vad de flesta företag tenderar att fokusera på är enbart servrarna som finns på sina egna anläggningar.

 

Hur förhindrar man signalspaning?

signalspaning-sakra-serverskap

För att skydda känslig utrustning, såsom servrar, placeras de i ett säkerhetsskåp eller en skärmad miljö som fungerar som en Faradays bur.

Säkerhetsskåp som skyddar servrar mot cyberbrottslighet och förebyggande attacker är en nödvändighet i den digitala eran

Ett sådant serverskåp förhindrar att de elektromagnetiska signaler som avges innanför skärmningen kan läcka ut och avlyssnas av någon utanför.

Hur effektiv skärmningen i ett sådant serverskåp är beror på dess konstruktion, så var noga med att fråga din leverantör.

Till exempel så bör alla kablar som leder in i och ut ur serverskåpet filtreras för att förhindra att signalerna avlyssnas där igenom.

 

Skydd mot EMP

solstorm-emp-hot

Säkerhetsskåp med RÖS-skydd som förhindrar elektromagnetiska signaler avges, har en extra fördel. De stöter också bort elektromagnetisk puls som kommer från utsidan.

En elektromagnetisk puls (EMP) är kortvarig utbrott av elektromagnetisk strålning som kan uppstå naturligt eller vara konstgjord. EMP har en förödande effekt på de komponenter vi litar på i modern elektronik.

Ett serverskåp är konstruerat för att fungera som en Faradays bur och verkar genom att distribuera laddningen eller strålningen runt utsidan av buren istället, vilket gör att strålningen aldrig tar sig in i skåpet. I själva verket är laddningen kvar på den yttre ytan av skåpet.

 

Certifierad fysiskt skydd

Förutom att förhindra signalspaning och skydda mot EMP, kan ett serverskåp, precis som ett vanligt säkerhetsskåp, ge viss nivå av certifierat fysiskt inbrottsskydd.

serverskap-gunnebo

En oberoende certifiering är viktig eftersom den ger dig en garanti för skyddsnivån som ditt serverskåp har. Som med vanliga säkerhetsskåp har det en skyddsnivå som återspeglar skåpets förmåga att stå emot fysisk attacker.

Skyddsnivåer och certifieringar skiljer sig så fråga din säkerhetsleverantör för mer information.

 

Läs mer om serverskåp som skyddar mot avlyssning & EMP-skydd av servrar och Gunnebos serverskåp SecureIT.

 

Prenumerera här!

Senaste inläggen