Internt svinn: Så kan detaljhandlare lösa problemet

Thomas Wahlman
Posted by Thomas Wahlman
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Snatterier utförda av anställda ‒ intern stöld ‒ är ett problem som detaljhandlare ofta förbiser. Men det finns några enkla sätt att se till att det aldrig händer.

Många länder ser en ständig ökning vad gäller internt svinn. Experter pekar på flera viktiga bidragande faktorer för denna ökning:

  • Tuffa ekonomiska förhållanden som leder till permittering, nerdragningar och outsourcing av arbetskraft
  • Utbildade och lojala medarbetare byts ut till mot billigare medarbetare men utan engagemang för företaget
  • Nerdragningar av förmåner
  • Minskningen av kostnader t.ex. underhåll av säkerhetsutrustning

1. Bygg personalens lojalitet

Ett sätt att minska internt stöld är att etablera en arbetsmiljö som skapar en lojalitetskultur som gör att anställda känner sig delaktiga i företaget, att de är en del av ett lag.

  • Öppen kommunikation och tydliga mål är ofta nyckeln till att skapa ägandeskap och engagemang, eftersom alla anställda känner att de arbetar mot samma mål
  • Att arbeta på ett ställe där du är en del av ett sammanhang ökar personalens moral och kommer sannolikt att förhindra intern stöld - det är bättre att belöna än att bestraffa

2. Snåla inte på underhåll

Rapporter från tidigare interna snattare visar att brist på underhåll är en faktor som gynnar internt svinn.

Exempelvis kan närvaron av kameraövervakning eller varularm vara tillräckligt för att avskräcka även en intern snattare, men vet de anställda om när dessa system är ur funktion kan de utnyttja den informationen om bristande åtgärder. Så se till systemen alltid är i funktion.

 

3. Rekrytera klokt

Tänk på att det inte bara är en kandidats professionella förmåga du rekryterar, titta också på deras tidigare beteende.

Och när du har rekryterat, se till att alla anställda får tillräcklig utbildning både på de säkerhetssystem du har på plats och hur du aktivt jobbar för att förhindra snatterier.

 

Hur santteri kan förhindras

Prenumerera här!

Senaste inläggen