Säkerhetsskåp med RÖS-skydd förhindrar signalspaning

Rasmus Jansson
Posted by Rasmus Jansson
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

En förstärkt digital och fysisk hotbild kräver en ny generations IT-säkerhet

Företagens riskmedvetenhet är i idag generellt sett hög när det gäller IT-säkerhet, men en säkerhetsaspekt som företag ofta underskattar är risken för fysisk avlyssning och signalspaning av datorer och servrar. Servrar utstrålar fysiska avlyssningsbara signaler till sin omgivning. Signalspaningsskydd (RÖS-skydd) var tidigare något som främst försvarsmakter och säkerhetstjänster efterfrågade, men på senare år har behovet av skydd emot signalspaning ökat markant även inom näringslivet.

Tekniken för avlyssning blir mer lättillgänglig

Tekniken för att kunna avlyssna så kallade röjande signaler (RÖS) från datorer och servrar blir allt mer sofistikerad och lättillgänglig. I kombination med en förstärkt hotbild bidrar det till att allt fler företag inser vikten av att skydda sina IT-system även mot fysisk signalspaning och datastöld.

I takt med att den digitala hotbilden förstärks och blir allt mer komplex krävs en ny generation IT-skydd som säkerställer att affärskritisk data skyddas mot stöld och/eller manipulation via fysisk avlyssning i närområdet.

Från försvarsmakten till näringslivet

Gunnebo har tillsammans med Kamic utvecklat RÖS-skyddade säkerhetsskåp för servrar med möjlighet till effektivt skydd mot röjande signaler (RÖS). Tidigare användes den här typen av så kallade RÖS-säkerhetsskåp främst inom försvarsmakter, men numera är tekniken tillgänglig och i allra högsta grad relevant även i det privata näringslivet, inte minst inom bank- och finanssektorn, men även inom utvecklings- och forskningsintensiva verksamheter liksom verksamheter med annan typ av känslig och eller värdefull data lagrad.säkerhetsskåp-med-rös-skydd.jpg

Förstärkt avskärmande specialskalskydd krävs för att skydda mot röjande signaler

RÖS-säkerhetsskåp har utöver det fysiska skyddet emot tillgrepp även skyddsklass SS1/EMP (elektromagnetisk puls) och har utvecklats ursprungligen för militära tillämpningar med höga krav på dataintegritet. I många moderna datahallar finns den här typen av modern säkerhetsteknik inbyggt. Det som många verksamheter dock inte tänker på är att servrar som finns utanför serverhallarna är dock inte skyddade på samma sätt, vilket innebär att exempelvis filialer och mindre enheter ofta behöver ett förstärkt skal- och RÖS-skydd på de datorer som exempelvis finns ute i verksamheten. Den här typen av säkra serverskåp kapslar in servern, vilket skyddar den från såväl fysiska angrepp som avlyssning av röjande signaler – det senare genom att fysiskt skärma av alla magnetiska och elektriska signaler.

 

 

Läs mer om säkerhetsskåp med RÖS-skydd

Prenumerera här!

Senaste inläggen