Varför flödeshastighet är så viktig för entrésystemet i kontorsbyggnader

Frank Engqvist
Posted by Frank Engqvist
Find me on: LinkedIn

Att förstå mönstret av personflöden i din kontorsbyggnad när du väljer ett entrésäkerhetssystem eliminerar flaskhalsar och förhindrar köer.

 

Läs om säkra entrélösningar för kontor, ladda ner guiden!

Vad är flödeshastighet?

När man pratar om flödeshastigheten för ett entrésystem menar man hur många personer som förväntas passera genom systemet i genomsnitt under en viss tid.

Flödeshastigheten anges normalt i termer av antal personer per minut.

Detta är användbart när man jämför entrésystem med varandra. En karuselldörr har till exempel en mycket högre flödeshastighet än en säkerhetssluss, men bara hälften så hög flödeshastighet som hos en speedgate.

flödeshastighet-kontor-entresäkerhet-speedgates

 

Ta reda på den flödeshastighet som behövs för din kontorsbyggnad?

Att kritiskt välja rätt entrélösning till din kontorsbyggnad är att veta hur många personer som kommer in och ut ur din byggnad - och vid vilka tider.

Felaktigt beräknad genomströmning påverkar effektiviteten negativt

Analysera flödesmönstren och förstå hur genomströmningen stiger och faller under dagen. Topparna kommer i början av dagen, i slutet av dagen och under lunchtid. 

flödeshastighet-entrésäkerhetMed denna insikt kommer du välja ett entrésystem med tillräckligt många ingångar och med rätt flödeshastighet för att klara antalet personer som passerar in och ut ur din byggnad.

Att göra fel kommer tyvärr att resultera i köer och eventuellt klagomål.

 

Mät under verkliga förhållanden

Du bör också tänka på att den hastighet som människor passerar genom ett entrésäkerhetssystem påverkas av den typ av identifieringsmetod som valts och hur enkelt personerna kan verifiera sig själva.

Det är därför det är smart att mäta flödeshastigheten i verkligheten, istället för att förbereda ett team av testare för att använda entrésystemet. I själva verket tar det tid för folk att hitta sitt passerkort, ibland står de kvar framför entrésystemet och blockerar medan de söker i väskor och fickor.


Ta också hänsyn till det extra utrymme som behövs för att funktionshindrade ska kunna passera. Det finns en bredd på 50-66 cm för standardpassager och en på 90-94 cm för passager med rullstolar.

Att förstå flödesmönstren för din byggnad är viktig när du väljer ett entrésystem, men det är inte den enda faktorn som bör
 övervägas. Det finns ytterligare åtta nyckelområden som du kan läsa om i den här guiden: "Introduktion till entrésäkerhet för kontor".

En introduktion till säkra entrélösningar för kontor

Läs också tidigare blogginlägg om entrésäkerhet:

Prenumerera här!

Senaste inläggen